Nakup vstopnic možen tudi na vratih na dan dogodka po prodajni ceni.
Novice

Sporočilo za javnost v zvezi z blagovno znamko Fotopub

Objavljeno 23.08.2022, avtor patriotmin

LokalPatriot
Dilančeva ulica 1
8000 Novo mesto

Izjava za javnost

Kot formalni lastnik blagovne znamke Fotopub, vpisan pri Uradu RS za intelektualno lastnino, želi zavod LokalPatriot pojasniti razmerje do Društva za sodobno kulturo Fotopub.

Zaradi programske konsolidacije smo leta 2014 več naših blagovnih znamk, med njimi tudi Fotopub, predali v upravljanje drugim novomeškim kulturnim producentom. Omenjeno blagovno znamko smo v upravljanje predali Društvu ljubiteljev filma Klapa, ki se je kasneje preimenovalo v Društvo za sodobno kulturo Fotopub. Zadnja veljavna pogodba med zavodom LokalPatriot in Društvom za sodobno kulturo Fotopub se je iztekla leta 2020 in sodelovanja nismo podaljšali.

Zavod LokalPatriot ostro obsoja v zadnjih dneh v javnosti predstavljene poslovne ter zasebne prakse zastopnika Društva Fotopub. V našem zavodu so medkulturni dialog, osebnostni razvoj posameznika, enakost spolov in ničelna toleranca do kakršnegakoli nasilja in diskriminacije del naše mladinske in kulturne programske sheme vse od ustanovitve.

V kolikor se izkaže, da so v zadnjih dneh javno izražene obtožbe zoper Društvo Fotopub in njegovega pravnega zastopnika resnične, bo zavod LokalPatriot v interesu obrambe dobrega imena blagovne znamke Fotopub zoper omenjena uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva.

Novo mesto, 23. avgust 2022

Gašper Beg, direktor