Nakup vstopnic možen tudi na vratih na dan dogodka po prodajni ceni.

Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt

Prekarno delo je oblika zaposlitve, ki ne temelji na zakonsko urejenem delovnem razmerju, zato delavcem običajno ne zagotavlja zadostnega plačila ali ugodnosti, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih. Kot družba stremimo k zmanjšanju tovrstnih oblik dela, saj želimo zagotoviti pravične in varne delovne pogoje. Kljub temu pa je prekarno delo še vedno prisotno, zlasti med študenti, v novih oblikah dela, ki se prilagajajo tržnim spremembam, in med mladimi, ki pogosto niso dovolj informirani o svojih pravicah. Izobraževanje delavcev o teh vprašanjih je ključno za preprečevanje izkoriščanja.

Z namenom ozaveščanja in izobraževanja mladih o prekarnih oblikah dela je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje lani objavilo javni razpis z naslovom »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«, katerega rezultati so bili objavljeni marca 2024. Ta razpis je namenjen usposabljanju mladih in mladinskih delavcev o problematiki prekarnega dela s pomočjo mladinskih organizacij.

Projekt ima tudi cilj usposobiti mladinske delavce za svetovanje in podporo mladim, ki se soočajo s prekarnostjo. Mlade, stare od 15 do 29 let, bodo informirali o njihovih delovnih in socialnih pravicah ter o problematiki prekarnega dela. Prav tako bodo vzpostavili podporno okolje znotraj usposobljenih mladinskih organizacij, posebnih projektov in delavnic.

Financiranje razpisa delno zagotavlja Evropska unija preko Evropskega socialnega sklada plus, projekt pa poteka v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 v Sloveniji. Glavni cilji programa so socialna vključenost, odziven trg dela in boljši dostop do zaposlitve, še posebej za mlade.

Na razpis se je prijavilo 64 projektov, od katerih jih je 50 prejelo financiranje s strani Slovenije in Evropske unije. Med njimi je en nacionalni projekt in 49 pilotnih projektov, od katerih 27 pokriva vzhodno, 22 pa zahodno Slovenijo.