Nakup vstopnic možen tudi na vratih na dan dogodka po prodajni ceni.
Javna objava

Objava prostega delovnega mesta

Objavljeno 06.05.2024, avtor PR

Zavod LokalPatriot objavlja prosto delovno mesto: mladinski delavec – vodja pilotnega projekta. Pogoj za zaposlitev je uspešno zaključen program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti v okviru nacionalnega projekta iz sklopa A, izbranega na tem javnem razpisu.

“Pričakuje se, da mladinski delavec – vodja pilotnega projekta strokovno in samostojno pripravi in izvaja program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti, mladim nudi svetovalno pomoč in podporo pri soočanju s prekarnostjo, strokovno in samostojno vodi, usmerja ter koordinira celotno operacijo, načrtuje, samostojno organizira, koordinira in skrbi za izvedbo posameznih aktivnosti operacije, spremlja in nadzira delo zunanjih izvajalcev, sodeluje s ključnimi deležniki, finančno in vsebinsko spremlja in poroča o izvajanju operacije, pripravlja zahtevke za izplačilo in poročila o izvajanju operacije, poroča o rezultatih projekta, predstavlja operacijo strokovni in širši javnosti, sodeluje z ministrstvom, izvaja druge naloge v skladu s pogodbo o sofinanciranju, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva ipd. Pogoj, ki ga mora izpolnjevati mladinski delavec – vodja pilotnega projekta, je uspešno zaključen program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti v okviru nacionalnega projekta iz sklopa A, izbranega na tem javnem razpisu, ki ga opravi najpozneje v treh mesecih od dneva zaposlitve na operaciji.”

Zaposlitev bo sklenjena za polni delovni čas, z začetkom 1. 6. 2024, za obdobje do 31. 12. 2026 v sklopu razpisa Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – SKLOP B. Naložbo financirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Prijavo, ki naj vsebuje življenjepis, motivacijsko pismo in ustrezna dokazila, pošljite na e-naslov: tajnistvo@lokalpatriot.si, do 30. 5. 2024.